MOMENTÁLNE MÁME VOĽNÉ KAPACITY PRE SERVIS ŠIJACÍCH STROJOV, ŽEHLIACEJ A REZACEJ TECHNIKY

Dvojitý zdvih pätky

Dvojitý zdvih pätky

Základnou funkciou šijacieho stroja tzv. zdvih pätky, ktorý používame často pri práci, keď chceme vložiť a vybrať materiál, alebo zmeniť smer šitia.

Takmer každý stroj má možnosť dodatočného zdvihu pätky. Pätku zdvihneme väčšinou pomocou páčky na zadnej strane stroja. Pri zdvihu si môžete všimnúť, že sú tu dve pozície zdvihu pätky. Pri prvom spôsobe, ktorý je najviac používaný musíte páčku zdvihu pridržať v druhej polohe. Tým máte ale blokovanú jednu ruku a manipulácia s materiálom je zložitejšia. Druhý spôsob je u elektronicky riadených šijacích strojov, kde nemusíte držať fyzicky páčku zdvihu, ale stroj sám pätku vo vyššej polohe podrží. Oba spôsoby sú úplne zhodné. Zväčšený priestor medzi stehovou doskou a pätkou je potom veľmi dôležitý. To využijeme pri šití silných materiálov, alebo pri manipulácii s gombíkovou pätkou, alebo pri výmene stehovej dosky, alebo cievkového puzdra. Náš symbol pridávame iba pri strojoch, ktoré majú dvojitý zdvih a kedy nie je potrebné páku zdvihu držať v hornej pozícii.