Poloautomatické / automatické obšívanie gombíkovej dierky

Poloautomatické / automatické obšívanie gombíkovej dierky

V moderných domácich šijacích strojoch nájdete špeciálne programy určené na obšívanie dierky. Rozlišujeme automatický a poloautomatický spôsob šitia.

V základných modeloch šijacích strojov mechanických je najčastejšie program pre poloautomatické obšívanie dierok. Obšívanie prebieha 4-stupňovo, tzn. že medzi sebou idúcimi fázami práce, ktorú treba nastaviť, musíte použiť volič vzorov. V novších modeloch šijacích strojov je možné nastaviť tzv. automatické obšívanie gombíkovej dierky a stroj automaticky použije program na obšívanie bez vášho ďalšieho zásahu.

Oba spôsoby obšívania potrebujú špeciálnu pätku, ktorá je väčšinou súčasťou stroja. Pätka je vždy v maximálnej možnej veľkosti dierky, akú je možné na stroji ušiť. U niektorých šijacích strojov je ale možné dokúpiť prídavnú pätku na obšívanie dlhých dierok. V tomto prípade vás pätka nelimituje, ale môžete ušiť dĺžku dierky, ako vy sami potrebujete.

Vyššie rady strojov majú dokonca viac možností a typov gombíkových dierok, kedy okrem obyčajných bielizňových dierok, ktoré sú hranaté, môžete vytvárať tzv. konfekčné dierky, ktoré majú vrchné očko guľaté a používajú sa na košele, kabáty atď.