Displej

Displej

Displej je možnosť, ktorú nájdete pri každom elektronicky riadenom šijacom stroji. V závislosti od modelu je tento panel buď LED, LCD, alebo LCD dotykový. Rozhodne elektronika je veľmi prínosná a zjednodušuje ovládanie.

Na displeji je možné nájsť napríklad údaje o type stehu, aký typ pätky máte použiť, dĺžka a šírka stehu, ktorú máte nastavenú. U pokročilých strojov funguje displej ako nápoveda, odporúčanie, má viac informácií, ukáže vám tvar stehu, môžete vykonávať zrkadlenie stehov, ukladanie do pamäte atď..