Šijacie stroje na splátky, financovanie podnikateľov a firiem

 

1. HELLO NÁKUPY!

 • už od 84 €
 • splátky si nastavíte podľa svojich potrieb
 • jednoduché a rýchle vybavenie
 • výhodné poistenie pre prípad nečakaných situácií

 

Nákup na splátky je ľahký, zaberie Vám len pár minút:

 1. Vložte tovar do nákupného košíka.
 2. Vyplňte všetky požadované údaje pre objednávku. Spôsob platby zvoľte „Na splátky_Hello nákupy".
 3. Po odoslaní objednávky sa dostanete na stránku na výpočet splátok. Vyberte si variant splácania podľa Vašich možností. V prípade, že Vám navrhnuté splátky vyhovujú, stlačte „Odoslať na vybavenie“.
 4. V ďalšom kroku vyplňte formulár žiadosti o poskytnutie úveru. Všetky údaje zadávate priamo na stránkach BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ktorá v SR používa obchodnú značku Hello bank! by Cetelem) a sú považované za prísne dôverné.
 5. Okamžite po vyplnení a odoslaní žiadosti o poskytnutie úveru sa Vám zobrazí predbežné vyjadrenie k Vašej žiadosti od Hello bank! Ak bola Vaša žiadosť o úver predbežne schválená, vytlačte si zmluvnú dokumentáciu a zoznámte sa so zmluvnými podmienkami. Podpíšte príslušné dokumenty podľa uvedených inštrukcií a s kópiami všetkých požadovaných dokladov ich zašlite poštou na adresu: Úverové oddelenie (spotrebiteľský úver), BNP Paribas Personal Finance SA, odštepný závod, Špálova 14, 702 00 Ostrava - Prívoz.
 6. Po obdržaní všetkých dokumentov a dokladov Vás bude Hello bank! informovať o stave Vašej žiadosti o úver av prípade jej konečného schválenia Vás budeme informovať o termíne dopravy a odovzdaní obstaraného tovaru. (Predajca sa dohovorí s klientom na termíne dopravy a odovzdania tovaru.)

 

TIP! Aby Váš nákup bol ešte rýchlejší, podpíšte príslušné dokumenty SMS podpisom: navigátor na podpis nájdete tu.

 

Podmienky pre získanie úveru

 • Svojprávnosť
 • Mám zaistený pravidelný a trvalý zdroj príjmov
 • Nie som v skúšobnej ani vo výpovednej lehote

 

Potrebné doklady podľa spôsobu vyzdvihnutia tovaru

OSOBNÝ ODBER

Nákup tovaru do 3361,34 €

 • Platný doklad totožnosti

Nákup tovaru nad 3361,34 €

 • Platný doklad totožnosti
 • Doklad preukazujúci adresu bydliska
 • Doklad na overenie príjmu

 

ZASLANIE TOVARU NA ADRESU

 • Kópia platného dokladu totožnosti
 • Kópia druhého platného dokladu totožnosti s fotografiou (cestovný pas, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, preukaz TP, ZŤP, ZŤP/P)
 • Kópia dokladu potvrdzujúceho existenciu bankového účtu žiadateľa (výpis z bankového účtu alebo zmluva o zriadení bankového účtu na meno žiadateľa)
 • V prípade nákupu tovaru nad 3361,34 € - doklad preukazujúci adresu bydliska a doklad pre overenie príjmu

 

Poistenie schopnosti splácať

Podpisom zmluvy o poskytnutí úveru sa zaväzujete tento úver pravidelne splácať. Môže sa však stať, že Vaše pravidelné príjmy ohrozia nečakaná udalosť a Vy sa dostanete do situácie, keď nebudete môcť dodržať svoje záväzky. Pre tieto prípady Vám ponúkame výhodné poistenie.

Výhody dohodnutého poistenia:

 • istota v nepriaznivých životných situáciách,
 • poistenie pre prípad straty zamestnania,
 • bez lekárskych prehliadok a špeciálnych formulárov,
 • až 4 poistné riziká za jednu cenu,
 • súčasť mesačnej splátky úveru.

Poistenie si dohodnete spoločne so žiadosťou o úver. Výška úhrady za poistenie bude zahrnutá v mesačnej splátke úveru.

 

Poistenie súbor Master

Poistenie pre prípad straty zamestnania alebo zrušenie živnosti, pracovnej neschopnosti, ošetrovanie člena rodiny invalidity II. alebo III. stupňa a úmrtia. Úhrada za poistenie je vo výške 7,99% z mesačnej splátky úveru pre klasický úver aj revolvingový úver. Poistenie schopnosti splácať.

* Poistený je poistený vždy iba na jedno z týchto rizík; rozsah poistenia sa mení v priebehu trvania poistenia, a to aj opakovane podľa aktuálneho zamestnaneckého štatútu klienta. Pokiaľ je tento súbor dohodnutý pre revolvingový úver, je ďalším poistným rizikom automaticky zahrnutým do tohto súboru poistenia zneužitie úverovej karty.

 

Poskytovateľom úveru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ktorá v SR používa obchodnú značku Hello bank! by Cetelem). Tento predajca je sprostredkovateľom úveru ako samostatný sprostredkovateľ a zastupuje na základe zmluvy o spolupráci poskytovateľa úveru. Banka ani predajca neposkytuje spotrebiteľovi „radu“ podľa pravidiel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Zb. o spotrebiteľskom úvere. Touto reklamou nevzniká právny nárok na poskytnutie úveru.

 

 

 

2. Ako získať financovanie

 

Ponuka financovania

 • Vypracovanie kalkulácie financovania v požadovaných variantoch a jej odsúhlasenie.

Schválenie financovania

 • Dodanie podkladov od klienta (tj daňové priznanie za posl. 2 roky, vyplnená žiadosť a pod.), schválenie financovania s definovaním podmienok.

Podpis zmluvy

 • Podpis listinnej dokumentácie zmluvy s klientom formou osobnej návštevy, odovzdania predmetu financovania.

Financovanie a začiatok splácania

 • Zaplatenie platby vopred, úhrada dodávateľovi za predmet od leasingovej spoločnosti, začatie platenia pravidelných splátok klientom.

KONTAKT: EUROLEASING RAKOVNÍK
Vysoká 273, 269 01 Rakovník, E-mail: rakovnik@euroleasing.cz, kominkova@euroleasing.cz
Mobil: +420 608 345 108