Registrácia Prihlásiť sa VIP program

Nákup na splátky šijacich strojov a zariadenia

Postup pri nákupe na splátky -fyzické osoby1. Vyberte si tovar

Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky. Po

kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný

tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť.

Pozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120€ a viac.

2. V košíku zvoľte spôsob platby

Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský

úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať

3. Odoslanie objednávky

V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje

a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke

zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete

presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na

základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

pre úver do 3000 €

- 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere

- 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov

- 1x kópiu občianskeho preukazu

- Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný

s príjmom uvedeným v doloženom doklade

Doklady totožnosti- vždy · OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta,

· Povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU,

· v prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa.

Doklad o príjme pre Zamestnancov a

Dôchodcov - vždy

Zamestnanci: Jeden z dokladov:

· výplatná páska za posledné výplatné obdobie

alebo

· výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na

ktorý je klientovi poukazovaná mzda

alebo

· originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie

ako 30 dní.

Dôchodcovia

· potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný

klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo

· potvrdenie z pošty, alebo

· výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam

je poukazovaný dôchodok.

Doklad o príjme pre podnikateľov /

konateľov / spolumajiteľov firiem – vždy

· Príklady dokladov v prílohe č. 1

Podnikatelia (SZČO) Doklady o príjme:

· originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné

zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Konateľ/Spolumajiteľ firmy:

· ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený

kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie

o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené

zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako:

Základ dane – daň na úhradu /12

Klient s trvalým pobytom na území SR

zamestnaný na území Schengenského

priestoru

Zamestnanci

· výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam

je klientovi poukazovaná mzda a zároveň

· výplatná páska za posledné výplatné obdobie

alebo

· pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva

výška mzdy

Cudzinec - len ak má povolenie na pobyt/

pobytový preukaz občana EU a ak je

zamestnaný na území CZ, AT,HU a PL

Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii webtelem

namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia

na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu

Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto

dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so

spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“.

Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre

klientov pracujúcich na území Schengenského priestoru – viď.

Vyššie.

V prípade každej žiadosti o úver nad 3000 EUR pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá“ a

„druh/družka“ je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t.j. spoludlžník

podpisuje formulár „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane

osobných údajov v platnom znení ( obomi podpísaný originál tohto formulára je potrebné zaslať na

adresu spoločnosti Cetelem ) a Zmluvu o spotrebiteľskom úvere ( v prípade schválenia úveru )“.

5. Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na

sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

6. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska
Postup pri nákupe na splátky - podnikatelia


Euroleasing SK


Expresné financovanie Vášho podnikania

Krátkodobo financujeme malých a stredných podnikateľov od 500 EUR do 50 000 EUR.

financování
  • platba vopred od 20 % (s možnosťou odpočtu celého DPH)
  • dĺžka splácania 3- 12 mesiacov
  • garancia najvýhodnejšieho financovania
  • 12 500 spokojných klientov
  • riešenie pre všetkých záujemcov
  • schválenie financovania do 24 hodín
  • splátky „na mieru“ klienta